Služby


Kvetinovú výzdobu a dary z umelých aj živých kvetín zhotovujeme aj podľa predstáv a želaní objednávateľa.

Týmto ponúkame kvetinovú výzdobu, ktorá nie je ohraničená zaužívanými zvyklosťami, ale dokážeme zhotoviť všetko podľa predstavy a návrhu objednávateľa. Týka sa to všetkých druhov kvetinových výzdob.