Ako postupovať


Ako postupovať

v prípade úmrtia

1. Ak k úmrtiu dôjde v domácnosti, je k zosnulému nutné privolať praktického lekára alebo službu prvej pomoci. Ten vyplní „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí" a posúdi, či sa telo zosnulého prevezie na patológiu alebo je možné jeho pochovanie. Po vykonaní lekárskej prehliadky kontaktujte našu pohrebnú službu. My Vás budeme informovať o ďalšom postupe.
2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici, skontaktuje vás personál nemocnice. Ten Vám poskytne všetky informácie o úmrtí aj o mieste, kam bol zosnulý prevezený. Ďalší postup dohodneme individuálne po skontaktovaní sa s nami.
Naše služby